Kaart Nationaal Park De Alde Feanen

Kaart centreren

De Alde Feanen is sinds 2006 het jongste en laatste nationaal park (en Natura 2000-gebied) in de provincie Friesland met een oppervlak van 25 km2. Het is het grootste aaneengesloten natuurgebied op het vasteland van Friesland. Het ligt rondom het dorp Eernewoude en is, vooral in de zomer, een gebied van groot belang voor de watersport en -recreatie. Tevens deelt het grondgebied met de gemeenste Leeuwarden (~12 km ten noordoosten van Eernewoude), Smallingerland, en Tietjerksteradeel. Prinsehôf, een waterrijk gebied, valt ook binnen dit nationaal park. In het westen en zuidwesten liggen de eilanden De Burd en It Eilân, en de Jan Durkspolder.