Kaart Nationaal Park Dwingelderveld

Kaart centreren

Dwingelderveld is ongeveer 37 km2 groot nationaal park en Natura 2000-gebied, en gelegen in de provincie Drenthe tussen de dorpen Dwingeloo, Ruinen, en Beilen. Het is het grootste natte heidegebied in West-Europa. Richting het noorden is een grote jeneverbesstruweel te vinden, rondom het Lheebroekerzand. Over dit Lheebroekerzand loopt tevens een wandelroute. In de buurt van het dorp Ruinen en dicht bij de Dwingeloosche Heide is het bezoekerscentrum Dwingelderveld gevestigd waar informatie over de plaatselijke natuur gewonnen kan worden. In de omliggende dorpen Lheebroek, Lhee, Dwingeloo en Ruinen zijn veel campings, restaurants, en hotels te vinden.