Kaart van Westpoort

Kaart centreren

Noordwestelijk in Amsterdam is het stadsdeel Westpoort te vinden, grenzend aan het Noordzeekanaal. De Amsterdamse haven is in Westpoort gelegen, waardoor het voornamelijk uit industrie- en bedrijventerreinen bestaat. Het stadsdeel heeft misschien weinig permanente bewoners (slechts ongeveer 370), maar huisvest wel de hoofdkantoren van veel grote nationale en internationale bedrijven. Het is daardoor de grootste bestemming voor forenzen in Amsterdam. Westpoort bestaat uit twee gebieden: het Westelijk Havengebied en het Bedrijventerrein Sloterdijk. Het wordt daarnaast nog doorsneden door autosnelwegen A5 en A10 en drie spoorlijnen.  Westpoort grenst aan drie andere stadsdelen: West, Nieuw-West en Noord.